Van bemonstering naar online sensoring

Het meten, bemonsteren en analyseren van water is waar we ons bij IMD al meer dan 50 jaar mee bezig houden. Collega’s als Yvo, Sander, Karel en Henk rijden met hun meetwagens rond om monstername te verzorgen. De monsters worden vervolgens in het lab geanalyseerd en na een week zijn de analyseresultaten binnen. Acht jaar geleden begon IMD met de inzet van online sensoren. Inmiddels staan er al vele sensoren, gekoppeld aan Sensight, in het veld. Waarom online sensoring de toekomst heeft? Dat vertellen we je in dit artikel!

 

Dagmonsters geven momentopname

Bij een rioolwaterzuivering staan monsternamekasten waar volgens een meetkalender een etmaalmonster wordt genomen. Op deze manier wordt jaarlijks een serie van monsters genomen op basis waarvan veel dingen worden bepaald. Werkt de zuivering goed? Waar moet in geïnvesteerd worden? Krijgen we net zoveel vervuiling binnen als waarvoor betaald wordt? Op basis van een beperkt aantal monsternamedagen worden dus beslissingen genomen voor 365 dagen per jaar waarop afvalwater wordt aangevoerd.

Het kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen en provincies, STOWA, is van mening dat deze manier van bemonstering en analyse niet meer van deze tijd is. Met online sensoring is 24/7 meetdata voorhanden en wordt het zuiveringsproces nauwkeuriger bestuurd. Bij IMD zien we dit ook en hebben we de laatste jaren al vele meetpunten van online sensoring voorzien.

Zicht op elke druppel: enorme hoeveelheid data

Dankzij sensoren komt er veel data binnen en zien we zaken die we voorheen niet zagen. Daarom is het van belang de sensoren goed in de gaten te houden. Zo is het belangrijk om te bepalen welke specifieke sensor nodig is en met regelmaat te controleren of de sensoren niet vervuild zijn. Ook zijn er binnen wet- en regelgeving nog geen richtlijnen ontwikkeld. Maar één ding is zeker: online sensoring heeft de toekomst. Het real-time inzicht en de vele data bieden kansen voor patroonherkenning, betere sturing en handhaving en ook kostenbesparing.

Ondanks dat de meetapparatuur er helemaal klaar voor is, gaat de overgang naar online sensoring niet van vandaag op morgen. De komende jaren gaan wij samen met STOWA en de waterschappen aan de slag met de transitie naar deze nieuwe vorm van meten en analyse. Daarbij komen bijvoorbeeld ook vraagstukken op het gebied van wet- en regelgeving en het verzamelen en delen van data aan de orde. Vanuit onze jarenlange ervaring op het gebied van sensoring willen we hieraan bijdragen. Samen kennis opbouwen, kennis delen en de transitie aanjagen. Zo kunnen we in de toekomst nog beter en sneller analyseren.

Meer weten? Tom praat je graag bij! Neem contact met hem op via info@imd-ma.nl of 055 - 368 14 14.

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen!

Vragen? Interesse? Feedback? Neem gerust contact met ons op.

Bel of stuur een e-mail:
055 - 368 14 14

info@imd-ma.nl