Rioolwateronderzoek naar Covid-19

Het coronavirus houdt ons land nog altijd bezig. En ook de meetspecialisten bij IMD. In opdracht van het RIVM en onderzoeksinstituut KWR verricht IMD metingen om de aanwezigheid van het virus in rioolwater inzichtelijk te maken. Met de onderzoeksresultaten kan de verspreiding van het virus in kaart gebracht worden. Projectleider Simon vertelt hoe dat in zijn werk gaat.

 

“Onze specialistische kennis en ervaring over monstername komt in dit project goed tot zijn recht.”

- Simon Holsteijn

Specifieke meetlocaties

Eigenlijk is dat niets nieuws. Het rioolwater zit altijd vol met bacteriën, virussen en andere ziekteverwekkers. Via de ontlasting van mensen, ziek of gezond, komen deze in het rioolwater terecht. Het rioolwater wordt bij meer dan 300 zuiveringsinstallaties in Nederland gezuiverd. Normaal gesproken worden er op vaste punten 24-uurs monsters genomen.

Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid en verspreiding van het virus zijn het aantal meetlocaties en de meetfrequenties opgeschroefd. Simon en zijn collega’s hebben op hele specifieke locaties monsternamekasten geïnstalleerd. Daarmee kan specifiek ingezoomd worden op aandachtsgebieden. Hij vertelt: “Bijvoorbeeld in de buurt van verpleegtehuizen, scholen en ziekenhuizen. De uitdaging zit hem in het snel en gedegen realiseren van representatieve monstername. De tijdelijke monstername kasten blijven minimaal een half jaar in werking en zijn een aanvulling op het landelijke meetnet.”

Uitdagend project

Sinds april wordt er met rioolwater monsters specifiek op het Covid-19 virus gemeten. Wekelijks worden er op 80 plekken monsters genomen, wat het rioolwater van bijna 60% van de Nederlandse bevolking bevat. Daarmee wordt inzichtelijk in welke gemeente of regio het coronavirus in het rioolwater toe- of afneemt. De gegevens hiervan worden gepubliceerd in het corona dashboard.

Simon en zijn collega’s installeren door het hele land nieuwe meetpunten. “Het is geen standaard werk. De locaties zijn uitdagend en soms zijn er aanpassingen nodig in de leidingen, bijvoorbeeld met een flowmeter. Onze specialistische kennis en ervaring over monstername komt in dit project goed tot zijn recht. We zijn blij dat we zo ons steentje bij kunnen dragen aan de bestrijding van het virus!”

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen!

Vragen? Interesse? Feedback? Neem gerust contact met ons op.

Bel of stuur een e-mail:
055 - 368 14 14

info@imd-ma.nl