Gedreven door water

Een duurzame waterketen

Het is onze missie om onze realties te helpen hun bedrijfsvoering steeds beter te optimaliseren en te verduurzamen. Dat doen we met kwaliteitsmetingen, advies en innovatieve, creatieve oplossingen. Door de bedrijfsprocessen aantoonbaar te verbeteren worden grondstoffen, energie en water optimaal benut.  

 
 

IMD en Demeter

Het logo van IMD wordt gevormd door Demeter. Zij is de Griekse godin van landbouw en gewassen. Al sinds jaar en dag heeft IMD een band met de landbouw en de agro-industrie. Bij IMD zijn we trots op deze roots en Demeter past bij de missie om klanten te helpen bij het besparen van grondstoffen. We zijn ons bewust van de invloed en impact die we (kunnen) hebben op de aarde. 

"Het komt goed!" ~ Tom Dekker

Om onze missie te bereiken werken we samen, leveren we maatwerk en zorgen we continu voor verbetering. We zijn toonaangevend hierin en zetten graag de standaard, in Nederland en daarmee internationaal. Onze klanten kunnen daardoor duurzaam en concurrerend produceren (industrie), de waterketen beheren (gemeenten en waterschappen) en afvalwater zuiveren (industrie en waterschappen).

Hoe het begon

IMD werd in 1970 opgericht als onderdeel van de Gelders Overijsselse Zuivelbond. Zij voerde de afvalwaterbemonsteringen uit bij de aangesloten zuivelbedrijven, een verplichting die voortvloeide uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. In de jaren negentig was IMD enige tijd onderdeel van Arcadis. Al sinds 2002 opereert IMD als zelfstandig bedrijf. Al sinds de oprichting is IMD sterk verbonden met de zuivelindustrie. In de loop der tijd is het werkterrein uitgebreid naar de totale levensmiddelenindustrie, waterschappen en gemeenten. 

Meer dan water

Bij IMD vinden we duurzaamheid belangrijk. Dat draait voor ons niet alleen om water. Duurzaamheid is breed en ook de kleine dingen gaan het verschil maken. Bij IMD geloven we dat een circulaire economie de toekomst heeft en daar willen we een steentje aan bijdragen. De eerste stap is bewustwording, en daar besteden we op kantoor aandacht aan. Er liggen bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van ons kantoor en we proberen elkaar te stimuleren met de fiets naar kantoor te komen. 

Ook voor onze collega’s vinden we het belangrijk om op een duurzame manier met hen om te gaan en te blijven investeren in ieders toekomst. Het creëren van werkplezier, ontwikkeling en gerichte loopbaan coaching dragen hieraan bij.

Maak kennis met ons team

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen!

Vragen? Interesse? Feedback? Neem gerust contact met ons op.

Bel of stuur een e-mail:
055 - 368 14 14

info@imd-ma.nl