Afstuderen met concreet resultaat

Ze zijn bijna klaar voor het werkveld: stagiairs Patrick en Danny. Als laatste onderdeel van hun studie milieukunde aan de HAS Hogeschool in Den Bosch voeren ze een afstudeeropdracht uit voor IMD. De afgelopen tijd verdiepten ze zich in data, streefwaardes en automatisering. Ze bouwen samen met IMD collega’s aan concrete oplossingen die direct inzetbaar zijn. En dat maakt het volgens hen een hele nuttige stage!

 

Van Excel naar automatische tool

Zo houdt Danny zich bezig met het automatiseren van bepaalde berekeningen. “IMD heeft heel veel data beschikbaar en daar schrijf ik scripts op. Bepaalde berekeningen met data worden nu nog met Excel gemaakt. Ik programmeer deze berekeningen zodanig dat ze geautomatiseerd uitgevoerd kunnen worden”, vertelt hij. Daarmee is hij al een eind op weg. Samen met collega Ronald kijkt hij wat er nog meer geautomatiseerd kan worden.

Bij IMD zit hij goed op zijn plek. “Een opdracht in de richting van water had echt mijn voorkeur, omdat ik straks in deze branche wil werken. Het is een fijn bedrijf en leuke groep collega’s om mee te werken. Ook vanuit school worden we goed begeleid. We hebben een docent voor procesbegeleiding en een expert die inhoudelijk meekijkt. Hij heeft net als de IMD collega’s veel vakinhoudelijke kennis en geeft veel tips. Daardoor kan ik dingen opleveren waar IMD écht mee verder kan.”

Gedetailleerde streefwaarden

Medestudent Patrick is ook blij met de praktische insteek van hun opdracht. Hij houdt zich bezig met formules voor het verfijnen van streefwaarden voor afvalwater in zuivelfabrieken. Patrick vertelt: “IMD helpt onder andere zuivelfabrieken met het opstellen van streefwaarden. Een productielocatie moet onder deze waardes blijven om afvalwater te mogen lozen. Wijkt een streefwaarde af? Dan zoekt men in het hele productieproces de oorzaak. Dit kan praktischer. Door middel van formules willen we streefwaarden van een deelproces inzichtelijk maken. De streefwaarden passen we toe in tools en dashboards voor klanten, zodat zij zelf direct zien waar iets mist gaat of ze grondstoffen kunnen besparen.”

Al tijdens zijn vorige stage, bij een waterzuivering, maakte Patrick via collega Siebe kennis met IMD. Over de vraag wat Patrick na zijn studie wil gaan doen, hoeft hij niet lang na te denken. “Ik wil gaan werken in de waterzuivering of aan de slag met ammoniakreductie in de veehouderij. Ik woon tussen de boerderijen en heb vroeger voor een boer gewerkt. Veel mensen die ik ken hebben problemen met het beperken van ammoniakuitstoot en daar wil ik hen mee helpen.”

Wil jij ook meewerken aan gave projecten?

Bekijk onze stagevacature

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen!

Vragen? Interesse? Feedback? Neem gerust contact met ons op.

Bel of stuur een e-mail:
055 - 368 14 14

info@imd-ma.nl