Datagedreven rioolbeheer

Piekbelasting voorkomen door slim te meten.

Het bedrijventerrein Euvelgunne in Groningen kampte met een probleem: steeds vaker werd het riool overbelast door hevige regenval. Het gevolg? Wateroverlast op het bedrijventerrein én in de binnenstad en piekbelasting bij de waterzuivering. Samen met diverse partijen is de afgelopen jaren gewerkt aan een oplossing. IMD mocht daar haar steentje aan bijdragen. We vertellen je graag hoe!

 

Schoon hemelwater overstorten

Het riool kent een basisflow aan afvalwater. Bij regen, komt dat water omhoog en kan het niet zo snel wegstromen. Bij zeer heftige regenval kan dit relatief schone regenwater bij de waterzuivering voor een sterk verdunde piekbelasting zorgen. Iets wat te voorkomen is.

In het project Euvelgunne wordt om piekbelasting te voorkomen, hemelwater gecontroleerd overgestort op het oppervlaktewater. Overstorten gebeurt op basis van kwaliteitsparameters (onder andere geleidbaarheid en zuurstof) in combinatie met sturing in het stelsel. Dit gebeurt in de vorm van een schuif die dicht gaat bij in te stellen waarden van deze parameters. Is het water schoon? Dan gaat de klep dicht en overstroomt het water eerder richting het oppervlaktewater. Dit schone water belandt daardoor niet onnodig bij de waterzuivering.

Inzicht in actuele waarden

Bij IMD bepalen we met monstername wanneer het water schoon genoeg is. Aan de hand van deze gegevens kunnen de waterspecialisten van WLN het systeem in werking zetten. Daarnaast voeren we diverse metingen in het oppervlaktewater uit, voor en na de lozing op het oppervlaktewater. Alle sensoren zijn met elkaar verbonden, zodat wanneer het systeem in werking treedt de vervuilingspiek in zijn geheel gemeten wordt. Dankzij onze tool Sensight hebben alle partners in dit project altijd en overal toegang de actuele waarden en kan er goed samengewerkt worden.

Het project Euvelgunne is een samenwerking van meerdere partijen, waaronder de gemeente Groningen, Waterbedrijf Groningen, WLN en Mous waterbeheer en IMD. Volgens Simon, een van de betrokken IMD’ers bij het project, een succesvolle samenwerking. “De grootste uitdaging voor het gehele proces was de afstemming tussen de verschillende partijen. Hoe wil je meten en waarom? Wat moet er gemeten worden? Vanuit ons specialisme hebben we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het duidelijk krijgen van de meetvraag en de uitvoering daarvan.”

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen!

Vragen? Interesse? Feedback? Neem gerust contact met ons op.

Bel of stuur een e-mail:
055 - 368 14 14

info@imd-ma.nl