Advies

IMD geeft concrete, praktische en op maat gesneden adviezen voor het optimaliseren van waterstromen, vanaf de inname van leiding- en grondwater tot en met de afvoer van het afvalwater. Onze advieswerkzaamheden bestaan onder meer uit: project- en contractmanagement, haalbaarheidsstudies, waterbesparingstrajecten en lossesmanagement (interne saneringen). IMD onderscheidt zich hierbij door haar onafhankelijke positie. IMD beschikt over een uitstekend netwerk binnen de waterwereld, zodat we waar nodig snel kunnen zorgen voor aanvullende kennis of faciliteiten. We werken verder nauw samen met partners op andere (milieu)gebieden zoals energie, milieuzorg, milieuvergunningen, externe veiligheid en juridische ondersteuning.