Partnerschap met Unisense Environment

Ingaande 1 november '23

Per 1 november gaat Onyma Group een volledig partnerschap aan met het Deense Unisense Environment, producent van lachgassensoren. IMD, onderdeel van de Onyma Group, is vanaf die datum exclusief distributeur van de Unisense sensoren voor Nederland en België. Het partnerschap is een logische vervolgstap op de sinds 2016 bestaande band tussen Unisense Environment en IMD, waarin de bedrijven samenwerken om lachgasmetingen en data-ontsluiting continu te optimaliseren. Samen met Aquon verzorgt IMD ook het onderhoud van de lachgassensoren in Nederland bij de verschillende waterschappen.

 
 

Alles onder een dak

Nu ook de distributie van lachgassensoren bij IMD ligt, heeft het Apeldoornse bedrijf alles in huis om waterschappen en industrie optimaal van dienst te zijn bij het onderzoek naar lachgasuitstoot: aanschaf sensoren, plaatsing, betrouwbare meting, ontsluiten data en advies bij procesoptimalisatie.

 

“Bijdragen an de verdere verduurzaming van Nederland”

- Tom Dekker

 

Bijdragen aan de verdere verduurzaming van Nederland, dat is de missie van de Onyma Group. Lachgas is daarin een belangrijk thema. Een vruchtbare samenwerking tussen adviesbureaus, producenten en waterschappen is volgens Tom Dekker (CEO Onyma Group) wenselijk om de onbekende factoren van N2O zo snel mogelijk te ontsluiten. Dekker juicht het voor 2024 geplande versnellingsprogramma van de STOWA en de waterschappen dan ook van harte toe. Hiermee moeten waterschappen nog beter in kaart brengen in welke mate rwzi's lachgas uitstoten en daarmee van invloed zijn op het broeikaseffect. 

Met hun expertise over meten alsook over lachgassensoren heeft ­IMD veel in huis om de waterschappen bij te staan in het versnellingsprogramma. IMD wil voor het programma graag een dataplatform inrichten. Daarmee kunnen niet alleen de data van alle lachgassensoren op een eenduidige manier uitgelezen worden, de data kunnen ook door derden worden gebruikt. Cijfers als hoeveelheid lachgas per hoeveelheid binnenkomende stikstof, kilo's lachgas per dag of vergelijkingscijfers met België of Duitsland zijn dan eenvoudig te extraheren. En natuurlijk ontsluit het platform ook de data naar alle waterschappen afzonderlijk.

 

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen!

Vragen? Interesse? Feedback? Neem gerust contact met ons op.

Bel of stuur een e-mail:
055 - 368 14 14

info@imd-ma.nl