Van meetgegevens

naar 'weetgegevens'

Meten, monitoren én het juiste advies voor verbetering. Dat is waar IMD specialist in is. Door onze uitgebreide kennis van bedrijfs- en productieprocessen, zijn wij in staat om data verkregen uit metingen door te vertalen naar praktische verbeteringen die verspilling helpen tegengaan. Benieuwd hoe we dit doen? Lees snel verder of 

Neem contact op

 
 

Bedrijven: wat je niet wegspoelt, hoef je ook niet te zuiveren!

Bedrijven moeten kunnen aantonen welke stoffen het afvalwater vervuilen. IMD helpt bedrijven met een meetplan, de juiste meetapparatuur en gedegen monitoringsvoorzieningen. Aan de hand van de data uit deze metingen weet een bedrijf hoe en of ze aan de wettelijk gestelde lozingsvoorwaarden voldoen. Maar hier blijft het niet bij: samen met onze klanten gebruiken we de data om grondstofverliezen in het productieproces te verminderen. Met onze Aquamoni tool maken we grondstofverliezen 24/7 realtime zichtbaar. Bij direct ingrijpen kan een bedrijf grondstoffen én enorme kosten besparen. Ga hier naar de Aquamoni  website voor meer info.

 

Waterschappen

Waterschappen in Nederland hebben te maken met veranderingen in het klimaat, de circulaire economie en natuurlijk ook de energietransitie. Waterschappen werken toe naar energie-neutrale zuivering, waarbij zo min mogelijk energie gebruikt wordt én er tijdens het zuiveren zelf energie wordt opgewekt.  IMD helpt hen om beter inzicht te krijgen in de werking van processen in de riolering en bij rioolwaterzuivering. Dit doen we met onze geavanceerde metingen en onze monitoringstool Sensight. Ook kunnen we bijspringen bij calamiteiten met onze vloot aan huurapparatuur.

“Er is maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn.”

- Tom Dekker

Gemeenten

Gemeenten willen meer inzicht krijgen in de werking van de riolering. Met de juiste kennis kunnen ze op tijd inspringen in situaties waar dit nodig is. Om dit inzicht te verkrijgen zijn data verkregen door metingen nodig. Metingen die gevalideerde en bruikbare data opleveren worden als input voor de rioleringsmodellen gebruikt. Door samen te werken met IMD weten gemeenten zeker dat de metingen accuraat worden uitgevoerd blijven en dat de beschikbare data betrouwbaar is. Onze monitoringstool Sensight is daarbij onmisbaar.

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen!

Vragen? Interesse? Feedback? Neem gerust contact met ons op.

Bel of stuur een e-mail:
055 - 368 14 14

info@imd-ma.nl