IMD'ers voor de klas

Kennis overdragen: bij IMD doen we dat niet alleen binnen de kantoormuren maar ook daarbuiten. Zowel onze jonge talenten als de oude rotten in het vak staan dit semester met regelmaat voor de klas. Zij zetten zich in als ambassadeur voor de waterwereld en leren studenten van het ROC Aventus alles over afvalwater.

 

“Als je zelf enthousiast bent, de studenten serieus neemt en hen de techniek van dichtbij laat ervaren heb je direct de aandacht en blijven de mobieltjes in de zak!”

- Tom Dekker

De studenten volgen de opleiding ‘Operationele techniek’. Binnen deze opleiding worden klaargestoomd voor beroepen in het technische werkveld. Het is een brede opleiding en wij verbinden de theorie uit de opleiding met de praktijk. IMD vervangt de standaard vakken Afvalwater 1 en 2 door een eigen lespakket gebaseerd op de praktijk. Bij het vak leren de studenten wat er komt kijken bij het werken met water én maken we ze enthousiast voor deze sector.

Op pad met IMD

Participerend leren is daarbij het uitgangspunt. De studenten krijgen een korte theorieles en gaan vervolgens zelf aan de slag. Een groot deel van de lessen, ongeveer de helft, vindt plaats buiten de collegebanken. De studenten gaan bijvoorbeeld aan de slag in de IMD-werkplaats en op bezoek bij de rioolwaterzuivering.

Studenten onder de indruk van techniek

Tom is één van de collega's die bij het lesprogramma betrokken is. Hij ziet bij de studenten veel enthousiasme voor techniek, vooral tijdens de praktijkbezoeken. "Men denkt vaak dat deze jongeren alleen maar bezig zijn met hun mobieltje, meiden en met gamen. Daar ben ik het niet mee eens. Als je zelf enthousiast bent, ze serieus neemt en hen de techniek van dichtbij laat ervaren heb je direct de aandacht en blijven de mobieltjes in de zak!"

"Tijdens het bezoek waren de jongens oprecht onder de indruk van alle techniek bij de rioolwaterzuivering. Ze toonden belangstelling en stelden veel vragen. Daardoor mochten ze op plekken komen waar je bij een normale rondleiding niet zomaar komt. Zo bekeken ze van dichtbij de gasmotoren en mochten ze over de beluchtingstanks lopen. Maar het mooiste was natuurlijk de ondergrondse debietmeting die door ons is gerealiseerd. Martin de Winter, onze opdrachtgever, kon er prachtig over vertellen." aldus Tom. 

Een leven lang leren

Bij IMD hebben we een visie op onderwijs waarbij praktijkgericht leren en een leven lang ontwikkelen centraal staan. We passen dit zelf binnen ons bedrijf toe en willen dat ook uitdragen. Daarom verzorgen we bij ROC Aventus niet alleen losse gastlessen maar zorgen we voor structurele invulling van het curriculum. We enthousiasmeren de studenten voor water en bieden ook de mogelijkheid tot stages en opleiding binnen IMD. Benieuwd naar de mogelijkheden voor een stage bij IMD?

Lees meer over stages bij IMD

We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen!

Vragen? Interesse? Feedback? Neem gerust contact met ons op.

Bel of stuur een e-mail:
055 - 368 14 14

info@imd-ma.nl