Meten

IMD implementeert apparatuur voor uiteenlopende monitoringdoeleinden. Daarbij kunt u denken aan:

- metingen en bemonsteringen bij bedrijven, gemalen en afvalwaterzuiveringen;
- onderzoek naar de prestaties van rioleringssystemen en riooloverstorten;
- opsporen en in kaart brengen van lozingen (waaronder discrete metingen en monstername);
- metingen ten behoeve van kwantiteits- en kwaliteitsbeheer in oppervlaktewater;
- metingen voor het opstellen van waterbalansen in stroomgebieden.

Op basis van het te bereiken doel, starten wij met de keuze van het meetsysteem, gevolgd door ontwerp, engineering, opstellen van tekeningen en besturingsschema’s. Zonodig vragen wij voor de plaatsing goedkeuring aan bij toezichthoudende en controlerende instanties.

IMD verzorgt desgewenst de installatie en montage. U kunt tevens een servicecontract afsluiten, waarmee u altijd verzekerd bent van goed functionerende apparatuur en betrouwbare meetresultaten.

Kalibraties

Voor meetapparatuur voeren wij alle mogelijke kalibraties uit. Droge kalibraties worden uitgevoerd met simulatie-apparatuur van verschillende leveranciers. Voor de uitvoering van natte kalibraties beschikt IMD over een ijkbank die is voorzien van een NKO herleide flowmeter. Ook voeren wij natte in-situ kalibraties uit op locatie. In beide gevallen wordt bij afwijkingen groter dan 1 procent de flowmeter gejusteerd.