Over IMD

GOZ

 

IMD werd in 1970 opgericht als onderdeel van de Gelders Overijsselse Zuivelbond. Zij voerde de afvalwaterbemonsteringen uit bij de aangesloten zuivelbedrijven, een verplichting die voortvloeide uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. In de jaren negentig was IMD enige tijd onderdeel van Arcadis. Vanaf 2002 opereert IMD als zelfstandig bedrijf.

IMD is van oudsher sterk verbonden met de zuivelindustrie en heeft daar sinds haar oprichting veel optimalisaties gerealiseerd. In de loop der tijd hebben wij ons werkterrein uitgebreid naar de totale levensmiddelenindustrie, waterschappen en gemeenten.

Bij IMD werken op dit moment zesentwintig medewerkers. Het is een mix van jong en oud, waarbij ervaring en vernieuwing hand in hand gaan. Onze medewerkers zijn klantgericht, pragmatisch, ondernemend en open in de communicatie. Zij kunnen uitstekend zelfstandig opereren, maar ook in teamverband. Het zijn mensen met hart voor de zaak.